Jaarvergadering

1 Aanwezige

14 Juni 2021

19:30 / 21:30

Adres

Vrienden van de Peel


Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel

OVN bestuur


Organisatie

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2021
Het bestuur van OVN nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze is op maandag 14 juni 2021 en begint om 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden bij Vrienden van de Peel in Ospel, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Wanneer er een maximum geldt voor het aantal aanwezigen, dan zorgen wij dat er voor de overigen een live online verbinding tot stand wordt gebracht.

Voorlopige agenda:

  • Notulen ALV 2020
  • Terugblik op 2020 inclusief jaarrekening 2020 en verslag kascontrolecommissie
  • Bestuursverkiezing, afscheid van voorzitter Thijs Linsen
  • Vooruitblik en begroting 2021
  • Impact van de WBTR op onze vereniging en huishoudelijk reglement