Huishoudelijk Reglement

OVN-lidmaatschapskosten

De contributie voor het lidmaatschap van OVN bedraagt in 2021 € 75,00, € 150,00 of € 300,00 per jaar (exclusief BTW). Voor inhoudelijke informatie staat een actuele toelichting op de website ovnederweert.nl.

Contributie in natura

Leden die een bijzondere bijdrage leveren aan OVN betalen geen contributie, denk aan samenstellen jaarstukken, groenonderhoud, leveren en plaatsen van verkeersmaatregelen, opslag van materialen.  Een en ander wordt door het bestuur beoordeeld.

OVN-lidmaatschap: aanmelden

Bedrijven kunnen lid worden door zich aan te melden bij het bestuur. Stichtingen of verenigingen kunnen een verzoek tot lidmaatschap doen bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt of het lidmaatschap het doel dient: het bevorderen van het welbevinden van Ondernemend Nederweert.

OVN-lidmaatschap: opzeggen

Het verenigingsjaar van OVN loopt van 1 januari t/m 31 december.  Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk door middel van schriftelijke opzegging aan secretaris@ovnederweert.nl per het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

OVN-schildjes

De schildjes worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van OVN. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de schildjes ingeleverd te worden. Indien het schildje niet wordt ingeleverd, wordt er een bedrag van € 100,00 (de vervangingswaarde van het schildje) in rekening gebracht. Wie een nieuw of extra schildje wilt ontvangen, ongeacht de reden (bijv. vanwege diefstal, als aandenken, voor een extra ingang etc.), kan hiervoor een aanvraag doen bij de secretaris (secretaris@ovnederweert.nl). Het tarief voor een extra schildje is € 100,00. Per 1 januari 2021 betalen nieuwe leden eenmalig € 75,00 voor de terbeschikkingstelling van het OVN-schildje.

OVN op ontdeknederweert.nl

De leden van HVN en OVN zijn vertegenwoordigd op de pagina Ontdek Nederweert en de bijbehorende social media.

 • Voor wijzigingen aan een vermelding wordt € 50,00 per wijziging in rekening gebracht door Nederweert24.
 • Nieuwe leden (vanaf lidnummer 101) betalen eenmalig € 100,00 per vermelding.
 • Niet-leden van OVN betalen € 250,00 per jaar aan Nederweert24 (waarvan € 50,00 ten goede komt aan OVN).

OVN-activiteiten: aan- en afmelden

Voorafgaand aan OVN-activiteiten ontvangen leden daarvoor tijdig per mail een uitnodiging. U kunt zich aanmelden door de mail te beantwoorden. Aanmeldingen zijn echter niet vrijblijvend. Wanneer u zich heeft aangemeld en u bent verhinderd, verzoeken wij u dit liefst uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan het secretariaat door te geven.

OVN-ledenbestand: gebruik

Het ledenbestand van OVN wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie vanuit de vereniging (het secretariaat en/of de communicatiecommissie) naar de leden. Dit betreft alleen informatie die de vereniging en haar activiteiten/doelstellingen aangaat. Over verzoeken van leden of derden om het delen van informatie, acties, uitnodigingen etc. met alle leden beslist het bestuur. Bij een positief besluit wordt deze informatie vervolgens door het secretariaat aan de leden doorgestuurd. Een actuele ledenlijst vindt u op de site ovnederweert.nl.

OVN en privacy

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze AVG-verklaring die te vinden is op Ontdek Nederweert of op te vragen is bij ons secretariaat.
Bij onze bijeenkomsten is vaak een fotograaf aanwezig. Door uw aanwezigheid bij de bijeenkomsten gaat u akkoord met de mogelijkheid dat u gefotografeerd wordt. Wij kunnen deze foto’s op onze website, social media en in andere uitingen namens OVN gebruiken.

Inkopen

Ondernemersvereniging Nederweert bestaat uit ondernemers die lid zijn van OVN. Intern maken wij zoveel mogelijk gebruik van de diensten van leden:

 1. OVN koopt soms materialen of diensten in, waarbij wij de opdracht bij voorkeur aan een van de leden gunnen.
 2. Leden krijgen daarvoor op toerbeurt een opdracht, bijvoorbeeld een bloemboeket bij speciale gelegenheden.
 3. Vragen van bestuur of leden worden altijd gesteld aan/doorgespeeld aan leden die materiedeskundig zijn.
 4. Leden mogen weigeren en afzien van een aanbieding.
 5. Inkopen worden geëvalueerd.
 6. Inkopen van diensten willen wij zoveel mogelijk tegen een maatschappelijk tarief doen, ten gunste van alle leden.

Voorraden

OVN beheert materialen van de vereniging. In 2021 liggen deze spullen opgeslagen bij Attender aan de Gutjesweg te Nederweert. Tijdens de verschillende nieuwsbrieven aan de leden is een oproep gedaan voor het inleveren van de spullen, zodat deze gezamenlijk kunnen worden opgeslagen. Het bestuur beheert een lijst van materialen met aantallen. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze omvat onder andere:

 • Briefpapier en enveloppen
 • Spullen van de kerstperiode
 • OVN-bonnen

(versie 2.2, d.d. 16 mei 2024)