Nederweerter ondernemers gaan samen voor duurzaam

OVN en Van Kaathoven tekenen intentieverklaringAfvalinzamelaar Van Kaathoven en Ondernemersvereniging Nederweert (OVN) hebben een intentieverklaring voor een samenwerkingsverband ondertekend voor de gezamenlijke inkoop van afvalinzamel- en -verwerkingsdiensten voor Nederweerter ondernemers. Na een voortraject waarin vier afvalinzamel- en -verwerkingsbedrijven hun voorstellen voor de collectieve inkoop van deze diensten aan een commissie van lokale ondernemers hebben gepresenteerd, is de keuze gevallen op Van Kaathoven.

Bas Ruijters, Sales Manager bij Van Kaathoen: “Van Kaathoven is een familiebedrijf met één grote passie: wij zijn weg van afval. Wat anderen als vuilnis, troep en puin beschouwen, zien wij als een bron van nieuwe grondstoffen en mogelijkheden. Onze dienstverlening rust op drie pijlers: afvalbeheer, afvalinzameling en afvalverwerking. Door de afvalstromen van onze klanten in kaart te brengen, kunnen wij kosten minimaliseren en opbrengsten maximaliseren.”

Thijs Linsen, voorzitter van OVN, was de initiatiefnemer voor dit traject en tekende het convenant namens OVN: “Met dit initiatief laten wij zien dat OVN er niet alleen is voor een leuke koopzondag. Samenwerken en samen profiteren kan ook op een minder zichtbare wijze. Zo kwam het idee om vier afvalverwerkers uit te nodigen. Ze hebben een pitch gehouden voor enkele van onze leden en voor ondernemers van Pannenweg 2.0. Inmiddels is er een gezonde samenwerking ontstaan met van Kaathoven waarvan onze leden optimaal kunnen profiteren. Duurzaam, circulair, efficiënt, milieubewust en ook financieel interessant!”

Tijdens het selectieproces werd OVN ondersteund door IBOR Advies dat aanwezig was bij de eerste presentaties van de genodigde bedrijven en de (contract)voorstellen heeft geanalyseerd en voorstellen heeft gedaan voor aanpassingen. Chris Verstappen van IBOR Advies: “De afspraken die er nu liggen geven voldoende zekerheid, maar ook vrijheid voor de leden van OVN om hun afvalstromen onder de loep te nemen en met elkaar een inkoopvoordeel te realiseren.”

Van Kaathoven benadert de aangesloten ondernemers binnenkort voor een vrijblijvende afvalscan. De individuele leden bepalen vervolgens zelf of zij overgaan tot een contract. “Als nieuwe, vaste afvalspecialist voor OVN helpen wij de deelnemers die daarvoor kiezen hun reststromen tegen gunstige tarieven en duurzaam te scheiden”, aldus Bas Ruijters. “Een van de voordelen van een collectief is dat je kleine deelstromen van verschillende bedrijven kunt combineren en clusteren, waardoor een oplossing die individueel soms niet haalbaar is plotseling heel interessant wordt.”

Goed voorbeeld doet volgen: het initiatief van de Nederweerter ondernemers heeft inmiddels in meer gemeenten tot soortgelijke projecten geleid. Wordt vervolgd!