Mobiliteitsplan Nederweert

mobiliteit nederweertOp 11 februari 2020 is het Mobiliteitsplan Nederweert door de gemeenteraad van Nederweert vastgesteld. Eén van de onderwerpen waarvoor in dit plan speciale aandacht wordt gevraagd is ‘parkeren’. De aanleiding hiervoor is tweeledig:

Er is behoefte aan een uniform toetsingskader voor het beoordelen van parkeervraagstukken in de gemeente
Er is behoefte aan een juiste aansluiting op ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Een eerste concept is inmiddels aan de gemeenteraad gepresenteerd.